Vik Haakull Family history


You are currently anonymous Log In
 

Sources


Matches 1 to 50 of 2392

      1 2 3 4 5 ... 48» Next»


 #  Source ID   Title, Author 
1 S2154 
 
2 S2059 
Kathy Hoeldke 
3 S1898 
 
4 S1830 
Sollied, Henning 
5 S1833 
 
6 S619 
 
7 S622 
 
8 S618 
 
9 S624 
 
10 S623 
 
11 S1831 
T Gjermundsen 
12 S2294 
 
13 S139 
 
14 S140 
 
15 S141 
 
16 S142 
 
17 S175 
 
18 S143 
 
19 S1848 
Sigurd Eikeland 
20 S2381 
 
21 S2377 
 
22 S2376 
 
23 S2224 Anetavle og aettetavler
Submitter: Terry Lysne Torvald Stokke 
24 S1873 "Eivind Johansson p
Asgaut Steinnes 
25 S236 "FROM THE TRUNK TO THE TWIGS" BY MARIAN EVANS ANDERSON, 1983 (VALDRES SAMBAND)
 
26 S1835 "Hr Truls Kannik's og lensmann Arnbj
Berge Velde 
27 S1859 "Lensmann Asbj
JJ J 
28 S1879 "Litt om Marita Byrkjeland og 'ttetilhva hennar"
Lars Hamre 
29 S1850 "Litt om Tore Ivarsen Tjentland i
JJ J 
30 S1852 "Mats-s
Asgaut Steinnes 
31 S276 "MODER 35 YRS OLD" IN
 
32 S1874 "Nokre Galtung-problem"
Asgaut Steinnes 
33 S1821 "Nokre Knutar eller Knut-problem og eit Asgaut-problem"
Torgils V 
34 S631 "Rana Bygdebok, Mo Prestegjelds Gardshistorie" av Anders Fr
 
35 S633 "Rana Bygdebok, Mo Prestegjelds Gardshistorie" av Anders Fr
 
36 S634 "Rana Bygdebok, Mo Prestegjelds Gardshistorie" av Anders Fr
 
37 S1616 , a d d i t ions by Walter Lee Sheppard Jr, 5th Edition, 19 99The Magna Charta Sureties 1215, Frederick Lewis Weis, addit ions by Walter Lee Sheppard Jr, 5th Edition, 1999
 
38 S1614 , by Frederick Lewis Weis, additions by Walter Lee Shippar d Jr., 1999Ancestral Roots of Certain American Colonists, 7th Edition , by Frederick Lewis Weis, additions by Walter Lee Shippar d Jr., 1999
 
39 S1412 1 Chronicles 15:19
 
40 S1443 1 Chronicles 23: 15-17
 
41 S1444 1 Chronicles 23:19
 
42 S1413 1 Chronicles 25:1
 
43 S1411 1 Chronicles 25:2
 
44 S1414 1 Chronicles 25:3
 
45 S1415 1 Chronicles 25:4
 
46 S1393 1 Chronicles 2: 18-24
 
47 S1390 1 Chronicles 2:17
 
48 S1394 1 Chronicles 2:25-41
 
49 S1395 1 Chronicles 2:42-55
 
50 S1391 1 Chronicles 2:6-8
 

      1 2 3 4 5 ... 48» Next»